Diederik H.J. Ninck Blok
antiquair - beëdigd taxateur

Noorderhaven 40
9712 VL Groningen

Tel. 050 - 3127232

dhjnblok@gmail.com

 

In één van de oudste koopmanshuizen van Groningen (anno 1657) is aan de Noorderhaven

40 de zaak van Diederik H.J. Ninck Blok gevestigd, een "ouderwetse"antiquair, die met zijn

vrouw sedert 1969 in het vak actief is.

 

Naast de antiekhandel is Diederik H.J. Ninck Blok werkzaam als één van de weinige

beëdigde taxateurs in het noorden en kunt u een beroep doen op hem voor expertise en

taxaties t.b.v. verzekering, successie en verdeling (op basis van uurtarief) en mede daardoor

is in de loop der jaren het accent komen te liggen op het verkopen, op basis van commissie,

van enkele voorwerpen tot en met gehele nalatenschappen of collecties.

 

Er worden geen expertises of waardebepalingen gegeven per e-mail!


Voor restauratieadviezen betreffende meubelen, klokken, barometers etc. bent u in goede

handen bij zoon Daniël, die sinds 1995 zijn werkplaats in de Bloemstraat 14 te Groningen

heeft.

 www.taurusantiekrestauratie.nl

 

Als u ons wilt bezoeken of

inlichtingen c.q. adviezen wilt

inwinnen is het verstandig om

een telefonische afspraak te maken.

Tel. 050-3127232

 

Vanwege activiteiten in Zuid-Frankrijk is de zaak onregelmatig geopend,   
maar telefonisch
bereikbaar (0033468207966)